תשמישי קדושה | טוטפות תפילין ותשמישי קדושה507735087

Business Logo
על העסק:
מאגר סופרים ויצרני תפילין פעיל המתעדכן בתדירות המרכז סופרים מכל רחבי הארץ פרטים ודוגמאות וכן דרכים ליצירת קשר כמו כן באתר מדריכים שימושיים בנושא התפילין כגון מדריך לקשירת רצועות וכן הסברים על הידורי התפילין פרשיות ובתים. ייחודינו באפשרות להציע לכל אדם ללוות את תהליך הכנת התפילין מהחל עד כלה. בקרו באתר שלנו www.totafot.net

כתובת:
סוסיא 175
סוסיא