שירותים | מכון התקנים הישראלי03-6465116

Business Logo
על העסק:
מכון התקנים הישראלי הינו הגוף המוביל את נושא האיכות בישראל. פעילות המכון כוללת: הכנת תקנים ישראליים ומפרטים, אישור מוצרים, אישור מערכות ניהול, בדיקת התאמת מוצרים, חומרים ותהליכים לדרישות תקנים ישראליים ותקנים זרים. מכון התקנים הישראלי חבר בארגון התקינה הבין-לאומי iso, ובעל הסכמים בין-לאומיים עם ארגוני תקינה בכל העולם. למכון שירותי הדרכה ומרכז מידע לאיכות. מכון התקנים הישראלי נמצא במרכזה של כל עשייה משקית או לאומית הקשורה לאיכות, כאשר בדרך כלל הוא הגורם היוזם, המוביל והמבצע של הפעילות. בין היוזמות הרבות שהמכון מוביל ניתן למצוא את שבוע האיכות הלאומי המתקיים מדי שנה, חלוקת פרסים ואותות הוקרה ציבוריים למיזמי איכות בתחומים שונים, הכרזות פומביות על מחויבות עליונה לאיכות על ידי חתימה על אמנות איכות, הוצאה לאור של בטאונים ועלונים בנושאי איכות והקמת והובלת האיגוד הישראלי לאיכות. במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי עוברים מדי שנה עשרות אלפי אנשים הכשרה במקצועות האיכות השונים, והופכים אחר כך לשגרירי האיכות בארגוניהם. מרכז המידע הממוחשב של המכון מרכז את כל המידע החיוני בנושאי איכות ותקינה בארץ

כתובת:
חיים לבנון 42
תל אביב