אחר | סביבה אנושית052-6304808

Business Logo
על העסק:
סביבה אנושית, הוקמה מתוך הכרה בחשיבותן של המערכות החברתיות הקיימות, במטרה לזהות את הצרכים החסרים ולייצר מענים לצרכים חסרים אלו. "סביבה אנושית" אינה מאמינה ביצירת מערכות חליפיות אלא בטיוב והעצמה של מערכות אלו וכן במקצועיות הרבה ובמוטיבציה של אנשי המקצוע בתוך המערכות החברתיות הללו. ידיעה זו לגבי חשיבות המערכות הקיימות והמקצועיות שבן, מהווה את הבסיס לכל המענים ש"סביבה אנושית" מייצרת. ◄ אנו מאמינים ביצירת דיאלוג עם הגורמים הקהילתיים, חברתיים, הקיימים, במטרה ללמוד מהם את הצרכים החסרים להם. ◄ אנו מאמינים ביצירת כלים למען אנשי המקצוע בתוך המערכות הקיימות, במטרה לחזק את המערכות ואנשי המקצוע בן ולספק להם את הכלים לתת מענה שלם לאוכלוסיות המטופלות על ידם. ◄ אנו שואפים שכל נושא לו אנו מספקים מענה, ייטמע במערכות החברתיות הקיימות , כך שלא יהיה צורך בהמשך קבלת מענה מ"סביבה אנושית" לגביו. בהתאם לכך, ועל סמך ניסיוננו כי בכל מסגרת הצרכים קצת שונים, גם אם הנושאים דומים, אנו מתמחים בבניית מענים מותאמים אישית לכל מסגרת על פי צרכיה. על סמך ניסיון קודם, מפגישות עם אנשי מקצוע, ב"

כתובת:
הס 12 33398
חיפה