עזרה לקהילה | ארגון רפע``ה25817777

Business Logo
על העסק:
יעוץ, שיקום וסעד לחולה ולמשפחה, לקשיש ולגלמוד, ליולדת וגו` -הדרכה לרפואה מונעת - מכון לחקר הרפואה בהלכה

כתובת:
רחוב הרב בלוי 10, ת.ד. 3518
ירושלים 91034