אחר | CSTM - מוצרים חכמים077-4244964

Business Logo
על העסק:
CSTM מפתחת מוצרים מתוחכמים כמו העקיפון, חפצי יודאיקה ותפוח עם שטח פרסום מכשיר העקיפון מאפשר למתחברים אליו לשוחח עם הטלפון הביתי דרך תוכנות דיבור כמו סקייפ מסנג`ר ואחרים בד בבד עם שימוש במכשיר הטלפון עם בזק. באופן מעשי מתווסף קו נוסף בבית או בעסק. החיבור למכשיר פשוט ביותר ואורך כ 2 דקות. ניתן לראות את העקיפון בכתובת http://akiphone.cstm.co.il מוצרי היודאיקה כוללים חנוכיה , פמוטים כפולים , פמוטים בודדים ומזוזה ניתן לראות את מוצרי היודאיקה בכתובת: http://www.cstm.co.il/judaica.htm תפוח עם שטח פרסום הינו תפוח המופיע עם לוגו טבעי וניתן לשיווק כשי. ניתן לראות את התפוח בכתובת: http://www.cstm.co.il/apple.htm

כתובת:
ירושלים
ירושלים