רואי חשבון | מיגאל ניסניק רואה חשבון054-4271343

Business Logo
על העסק:
שירותי ביקורת. הכנת מאזנים מבוקרים לחברות לצורך הגשתם לרשויות המס ובנקים. סקירת דוחות כספיים מידי רבעון. ביקורת פנים. שירותי מסים. דוחות שנתיים למס הכנסה. הצהרות הון. יעוץ ותכנון מס. ייצוג בדיונים מול שלטונות המס. הנהלת חשבונות. הנהלת חשבונות שוטפת הכוללת את כל הדיווחים לרשויות המס השונות (מס הכנסה, מע"מ ביטוח לאומי). תלושי משכורת לעובדים. דוח רווח והפסד מידי חודש. דוח תזרים מזומנים. התאמות שוטפות. סיוע ותכנון בהקמת עסקים. כדאיות לפתיחת עסק, סוג של עוסק, פטור, מורשה, חברה. סיוע בהקמת העסק, פתיחת תיקים ברשויות המס. הכנת תוכנית עסקית להגשת לבנקים לצורך קבלת אשראי. הדרכה שוטפת בצעדים הראשונים של העסק. מיגאל ניסניק רואה חשבון

כתובת:
העמק 50 ד. 14
כפר סבא