שירותים | הוצאה לפועל052-8540913

Business Logo
על העסק:
הוצאה לפועל - האתר הוקם במטרה לתת מידע משפטי לחייבים או זוכים הנתקלים בחומות המערכת בבואם לצאת ממצוקה עקב חובות, עיקולים, צווי מאסר, פשיטת רגל, התחמקות חייבים, עיכוב יציאה מן הארץ, ועוד ניתן דרך האתר לקבל שרותים מעורכי דין לחייבים ולזוכים: שרותים לזוכה: פתיחת תיק בהוצאה לפועל,הטלת עיקולים - רכב, דירה חשבון בנק פקודת מאסר לחייב,צו עיכוב יציאה מן הארץ,איתור חייבים מתחמקים בעזרת חקירה חיפושים,מסירת אזהרה,ערעורים על החלטות,מעצר מונע,מעקב תיקים,כתיבת והגשת בקשות,חקירת יכולת,ייעוץ משפטי,הארכת מועד,הצטרפות זוכים, שרותים לחייב: הכנה לחקירת יכולת,איחוד תיקים,ביטול עיכוב יציאה מן הארץ,הכרזה ,על חייב כמוגבל באמצעים,הגשת התנגדות,עיכוב הליכים,צו תשלומים,טיפול בחוב משכנתא,ייעוץ משפטי,טיפול בצו מאסר,פסק דין הצהרתי,כתיבת ,בקשות,ערעורים על החלטות,הארכת מועד,ביטול החלטה שניתנה מעמד צד אחד, בנוסף עוסק האתר בתחום: משפט פלילי
כתובת:
רוטשילד
ת"א