רואי חשבון | עובד-מעביד בע"מ054-963045

Business Logo
על העסק:
לציבור עורכי הדין המתמחים בדיני עבודה משמשת עובד-מעביד בע"מ כלשכת שירות חיצונית לביצוע תחשיבים. תחשיבים אלה ניתנים לצירוף לכתב התביעה המוגש לבית הדין לעבודה, כפירוט לסכום התביעה המוגשת. בהיותנו מתמחים בפן החישובי, אנו מאפשרים לציבור עורכי הדין: להתמקד בפעילות משפטית גרידא. לייעל את הטיפול המשפטי הנדרש. לקצר את משך הטיפול ולהוזיל את עלויותיו.

כתובת: