חוגים והפעלות | אקו כנרת - מעבדה שטה04-8591925

Business Logo
על העסק:
צוות "אקו כנרת", הפועל כמלכ"ר במסגרת רשות ניקוז ונחלים כנרת - מנהלת הכנרת - איגוד ערים כנרת, כולל מורים ומדריכים מנוסים, שהתמחו בהיבטים שונים של מים והכנרת. אנחנו מנחים תלמידים בלמידה חוץ-כיתתית, מדריכים קהל רחב בסיורים וכן עורכים השתלמויות, ימי עיון וכנסים לצוותי מורים, לקבוצות המאורגנות ע"י ועדי עובדים ולכל קבוצה של אנשים צמאי דעת. תכני הפעילות מתואמים עם מזמינה. הפעילויות עוסקות בנושאים – · מים; · המתח בין הסביבה הטבעית לבין מעורבות האדם – סיור בהיבט אקולוגי; · המערכת האקולוגית כנרת ובתי הגידול שבה – סיור בהיבט ביולוגי/אקולוגי; · מקומה של הכנרת במשק המים בישראל; · סיור בהיבט כימי לתלמידים המתמחים בכימיה (במסגרת תכנית הלימודים "מעבדה חוקרת"); · סיורי "ביודע" וביוחקר לתלמידים המתמחים בביולוגיה; · סדנה סביבתית לתלמידים המתמחים במדעי הסביבה; · מחנה אקוטופ קבוצתי – לתלמידי מגעי הסביבה; · סיור בנושא דתות באזור הכנרת; · מי מריבה: המים כמתווים גבולות והסכמי שלום; · הגיאולוגיה של אזור הכנרת; · התיישבות באזור; רכיבים אפשריים ביום פעילות - · תצפית מונחית · סיו

כתובת:
צמח. ד.נ. עמק הירדן 15132
צמח