רואי חשבון | B&A Consultants077-9155556

Business Logo
על העסק:
1. ליווי וניהול חברות בקשיים. 2. ייעוץ וניהול כלכלי. 1. ליווי וניהול חברות בקשיים: במסגרת ניסיוננו במינוי ע"י ביהמ"ש כנאמנים ומנהלים מיוחדים של חברות רבות שנקלעו לקשיים, עוסקת החברה בליווי חברות הנקלעות למשבר במתן ייעוץ וליווי כלכלי פרטני לנקיטת "צעדים שלפני", ליווי במסגרת הליכים משפטיים, עריכת הערכות מצב, התדיינות עם נושים ועריכת "הסדרי נושים". 1.1. ייעוץ הניתן לבעלי הפירמה וכולל איבחון מצב הפירמה תרום הליכים משפטיים וייעוץ בנקיטת פעולות "שלפני", בחינת פוטנציאל המשך פעילותה העסקית של הפירמה והכנת תוכנית הבראה, כולל בחינת פוטנציאל הפעלה תחת צו "הקפאת הליכים". 1.2. ניהול תיקי הפעלה כ"מנהל מיוחד" או "נאמן" מתוקף מינוי ביהמ"ש בתיקי "הקפאות הליכים" ו/או הפעלה בצד פירוקים או כינוסים. 2. תחומי הייעוץ הכלכלי: 2.1 הכנת תוכניות עסקיות לצורכי מימון, מכירה, גיוס שותפים, גיוסי הון וכיו"ב. 2.2 הערכות שווי פירמה לצרכים מגוונים הכוללים: - השגת מימון - "שוק מוסדי". - גיוס משקיע/שותף. - הנפקות פרטיות, ציבוריות, מיזוגים. 2.3 בדיקות כדאי

כתובת:
אנטוקולסקי 12
ת"א