עזרה לקהילה | המדריך הכולל לבר מצווה02-6232313

Business Logo
על העסק:
המדריך הכולל לבר המצווה זהו האתר המקיף ביותר ללמוד והכנה לבר מצווה. באתר יחודי זה יוכל ללמוד נער בר המצווה מהי בר מצווה ומהן ההכנות לקראת בר המצווה. בעזרת תוכנה אינטראקטיבית ותוך כדאי גלישה באתר יוכל הנער ללמוד את ברכות התורה וברכות ההפטרה, את טעמי המקרא, את קריאת התורה ואת קריאת ההפטרה את הלכות טלית ותפילין לקבל טיפים לשמוע את ברכות הרבנים לראות סרטוני הדרכה ועוד ועוד ועוד והכל כמובן ללא תשלום.

כתובת:
http://www.bar-mitzva.com/
ירושלים