אחר | למסירה נגרייה+כלים+קליינטורה..039419039\0

Business Logo
על העסק:
למסירה נגרייה פועלת,הכוללת כלים,תכולה וציוד הקפי,בעלת קליינטורה חזקה,אפשרות לרכוש כלים לחוד,לדוגמא:קרייזיק חדש,מכונת קנטים,מקצוע משולב,כלים נלוים,מברגות וכו`...

כתובת:
אליהו איתן 3 בית גירון
ראשל"צ