עזרה לקהילה | evel.info542066789

Business Logo
על העסק:
אתר מודעות האבל וההנצחה של ישראל והתפוצה. מודעות אבל והנצחה למשפחת הנפטר ללא תשלום. מודעות:השתתפות בצער, אזכרה והלוויות בעשירית המחיר. מידע שימושי למשפחת הנפטר.

כתובת:
www.evel.info
פ"ת