איכות הסביבה | נתן שרותי מיחזור וגריסת נייר523285709

Business Logo
על העסק:
חב` נתן מספקת שרותי מיחזור נייר והשמדת מסמכים . פינוי ארכיב ,פינוי נייר ממשרדים ,בתי דפוס וכדו`.

כתובת:
גולוב 43
תל אביב