אחר | אקולוגיה אקווה ישראל-התערוכה ה08-6273838

Business Logo
על העסק:
מבוא: תערוכת אקולוגיה- אקווה ישראל, תערוכה הבינלאומית ה-11 לתשתיות, איכות סביבה וטכנולוגיות מים. התערוכה תתקיים במרכז הירידים והקונגרסים בישראל, בין התאריכים 12-13 לדצמבר 2006. אנו מזמינים את כל העוסקים במחקר פיתוח, ייצור, שיווק והפצה של טכנולוגיות תשתיות איכות סביבה ומים להשתתף בתערוכה. כמו כן במסגרת התערוכה מתוכננים להתקיים כינוסים מקצועיים בנושא טיפול בשפכים, מים, אנרגיה, איכות סביבה ועוד. נושאי התערוכה: ביוב -בשנים האחרונות חל פיתוח מואץ בתחום תשתיות הביוב במשק. מדינת ישראל משקיעה כ-500 מיליון ₪ בשנה בהקמת תשתיות ביוב חדשות ובשיקום ושדרוג תשתיות ביוב קיימות. הנהלת התערוכה ראתה חשיבות גדולה בטיפול בשפכים שתאפשר הרחבת היצע הקולחים לשימושים שונים, ביניהם: השבת קולחים לחקלאות, לגינון עירוני, לתעשייה ולייצור חשמל. טיהור השפכים וניצולם המלא מביא להפסקת המטרדים תוך שמירה על בריאות הציבור והסביבה, וכן ליצירת משאב חיוני למשק המים. הסדרת תחום הביוב מהווה נדבך חשוב בפיתוח בר קיימא, לסביבה נקייה יותר ופחות מזוהמת. טכנולוגיות מים- נושא שיתפוס מקום חשוב בתערוכה הוא פיתוח טכנולוגיות המים ב

כתובת:
החלוץ 118
באר שבע