שירותי מוסיקה | Rock for Peace55555555

Business Logo
על העסק:
אנו מקווים בעזרת המוסיקה שלנו, של אחרים וגם שלכם לייצור אירועים גדולים שיקבלו הד עולמי המציגים מוסיקה ואומנים אשר נותנים את החשיבות העליונה לערך החיים. מטרתנו הבנה בסיסית של המושג אנושיות והטבעה בתודעה האנושית של מושגי השלום, שיוויון, חירות ואחווה. אני מקווים לגייס כמה שאפשר גורמים ומתנדבים ואומנים אשר מזדהים עם מטרותנו. האתר בתחילת דרכו ותצפו ליותר בקרוב.

כתובת:
הר הצופים
ירושלים