בתי ספר וגנים | פטאודן עזרי לימוד והעשרה09-8629001

Business Logo
על העסק:
חברת "פטאודן " עזרי לימוד והעשרה, (כולל איכות הסביבה). הוקמה בשנת 1982 במטרה לפתח דגמים ואמצעי העשרה מהגיל הרך ומעלה. - הדגמים מתארים וממחישים, תופעות ותהליכים המשולבים בעקרונות מדעיים. בשיתוף פעולה עם: המשרד לאיכות הסביבה ירושלים, רמלה, נתניה,חיפה, רשות שדות התעופה , - מפקחות על גני ילדים. - מפתחי תוכניות לימודים - גננות ומנהלי בתי ספר ברחבי הארץ הדגמים והעזרים זכו לתגובות חיוביות ביותר, ומהווים השלמה לכל פעילות לימודית . כולל פרויקט להפחתת רעש בגני הילדים ובבתי הספר.

כתובת:
ת.ד. 1553 מיקוד 42115
נתניה