רואי חשבון | כדורי רונן- רו"ח, יעוץ ניהולי 09-7925358

Business Logo
על העסק:
1. הערכת שווי לחברות ועסקים. 2. בדיקות כדאיות כלכלית והבראת עסקים. 3. שירותי ביקורת חיצונית ופנימית . 4. בניית תקציב צופה פני עתיד וניתוח לפי מגזרי פעילות. 5. ניתוח וניהול סיכוני אשראי בתיקי לקוחות. 6. ישיבה בדירקטוריונים. 7. פיתוח יישומים מודולריים לדיווח פיננסי מותאמים לכללי דיווח בינלאומיים. 8. דיווח ובקרה פיננסית - דוחות רוה"פ, מאזנים ותזרימי מזומנים. 9. יעוץ מס והחזרי מס לשכירים.

כתובת:
פולג 72
אלפי מנשה