הנדסה | דגיליו03-5619380

Business Logo
על העסק:
חברת דגיליו-מערכות טיהור בע"מ היא חברה המתמחה בידע תהליכי וביצועי של .מערכות טיהור שפכים ביולוגיות וכימיות החברה מספקת פיתרון כולל המורכב מ: תיכנון, הספקת ציוד, התקנת וביצוע מערכות לטיפול בשפכים, במספר נושאים ייחודיים

כתובת:
בית שמאי 8 תל-אביב 67018
תל-אביב