טיפול בילדים | המכון החינוכי לשיפור הלמידה36961778

Business Logo
על העסק:
* הוראה מתקנת ללקויי למידה והקניית אסטרטגיות למידה * סגירת פערים לימודיים בכל המקצועות * שיפור מיומנויות היסוד בקריאה, כתיבה, כתיב, חשיבה מתמטית ואנגלית * תגבור לקראת בחינות הבגרות בגיאוגרפיה, הסטוריה, תנ"ך, אזרחות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה ומתמטיקה

כתובת:
ילקוט הרועים 1/7 תל - אביב, ליד מגדלי ת"א
תל אביב