עזרה לקהילה | הארגון לזכויות הדיור02-6482507

Business Logo
על העסק:
הארגון הוא עמותה רשומה אשר פועלת שלא למטרות רווח. הארגון לזכויות הדיור הוקם על רקע מאבק חסרי הדיור במאהל מול משרדי ראש הממשלה בירושלים. המאהל הוקם באופן בשנת 1994 על ידי הגב` ברכה ארג`ואני. בעקבות שריפה אשר פרצה במאהל במרס 1998 פונה המקום. הקמת המאהל דחפה למציאת פתרון דיור למאות משפחות. בעקבות הצלחת המאהל החליטה ברכה ארג`ואני להקים גוף רשמי אשר ינסה למצוא דרכים לפתרון מצוקת הדיור הקשה הקיימת במדינה. מטרות הארגון - להבטיח דיור הולם מינימאלי לכל אזרחי מדינת ישראל. למצוא פתרונות פרטניים לאנשים המצויים במצוקת דיור. לקדם פתרונות ארוכי טווח/ מערכתיים באופן של חקיקה, שינוי מדיניות השיכון וסדרי העדיפות הלאומיים בתחום: הגדלת מלאי הדירות הציבוריות שינוי בקריטריונים והנהלים לקבלת סיוע ממשרד השיכון שינוי שיטת חישוב הזכאות למשכנתאות ("שיטת הניקוד") הגדלת חלקה של המדינה בסיוע למשכנתאות פיקוח מחירים ממשלתי על שוק הדירות עידוד בנייה עממית (דירות בנות 60-90 מ"ר) הזכות לדיור הולם אינה קימת במדינת ישראל, מצוקת הדיור מחריפה משנה לשנה, ופוגעת יותר ויותר בשכבות אוכלוסיה שונות ומקיפות

כתובת:
אנטיגונוס 5
ירושלים