רואי חשבון | חיים מוסקוביץ , רו"ח09-7650236

Business Logo
על העסק:
הנהלת חשבונות , הכנת דוחות אישיים , מאזנים , הצהרת הון , יעוץ כלכלי , ליווי בהקמת עסקים , בחינת כדאיות רכישת עסק ., החזר מס לשכירים , יצוג במע"מ , טיפול בקבלת פטור ממס לנכים 100% זמני או קבוע .

כתובת:
התע"ש 20
כפר סבא