מכללות | ISL1-700-50-40

Business Logo
על העסק:
החברה הישראלית למימון השכלה גבוהה בע"מ. מציעה הלוואות סטודנטים לטווח ארוך. מיועדות לסטודנטים אשר מילגות ואמצעים אחרים אינם מכסים עבורם את מימון שכר הלימודים.

כתובת: