אחר | קו-אור למידה מרחוק לילדים בבתי02-6559163

Business Logo
על העסק:
תוכנית "קו-אור" הנה תוכנית חינוכית שפותח למען ילדים המאושפזים במחלקות הילדים בבתי החולים ונועדה לסייע להם לעבור את תקופת אשפוזם כאשר לרשותם מחשבים עתירי תוכנות לימודיות, משחקים, כלי ביטוי מילוליים, גרפיים ומולטימדיה. הילדים מקבלים תמיכה רגשית ולימודית באמצעות אתר "קו-אור". האתר מהווה גם כלי ליצירת קשרים בין ילדים מבתי חולים שונים. באתר מפותח מאגר מידע רפואי המכיל מצגות הכנה לניתוח ומידע על מחלות נפוצות.

כתובת:
קו-אור המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, רח` המעגל 7 ת"ד 33176 ירושלים 91330
ירושלים