אחר | נ.ש.ר. רפאלי09-8987351

Business Logo
על העסק:
במושב ינוב בלב השרון מטע זיתים יפהפה, שמן איכותי ביותר מעצים מאווררים ויפים. השמן באיכות כתית מעולה נבדק במעבדות משרד החקלאות. הטמעת כלי האינטליגנציה הארגונית משפרת את הטיפול בידע ובמידע הנמצאים בכל אצל האנשים השונים ומתעלת אותם למטרת שיפור מתמשך בפעילות הארגון.

כתובת:
מיקוד 42825 ד.נ. לב השרון
מושב ינוב