רואי חשבון | ישראל גלס - רואה חשבון החזרי מ03-9348812

Business Logo
על העסק:
בס"ד עשרות אלפי ₪ שניצלו ברגע האחרון נכנסתי לחנות לקנות צרכי משרד, בימים האחרונים של שנת המס. כאשר שוחחתי עם המוכר, סיפר לי כי אביו ז"ל נפטר לפני יותר משש שנים. שאלתי אותו האם בדק אולי היה אביו זכאי להחזרי מס? בשיחתנו הוברר כי בסוף ימיו ענה אביו ז"ל להגדרות מס הכנסה "נטול יכולת" (נטול יכולת הוא אדם העונה לאחת מההגדרות הבאות: משותק לחלוטין, מרותק למיטה בתמידות, עיוור, בלתי שפוי בדעתו) נמצא שכנראה מגיע למוכר החזר מס לתקופה שבה היה אביו ז"ל "נטול יכולת". בדקנו את הנתונים, התברר לי כי הכנסת אביו ז"ל בשנה שנפטר עוברת את התקרה הקבועה בחוק של הכנסות ההורה נטול היכולת, והבן איננו יכול לקבל החזר מס בגין היותו של אביו ז"ל "נטול יכולת". כשנסגרת דלת אחת, נפתחת דלת אחרת. מבדיקה נוספת של הנתונים התברר כי לכאורה שילם הנפטר ז"ל בגין הכנסתו מפנסיה פחות מידי מס הכנסה, אך מאידך יכול היה לקבל פטור ממס בשל היותו בחודשי חייו האחרונים נכה 100%. בפועל לא עבר הנפטר בדיקת וועדה רפואית ועדה רפואית, ולכן לא הוכר כנכה בטרם פטירתו. בנוסף המעביד שילם קצבה לאלמנה אך ניכה מס הכנסה יותר מהסכום שהייתה חייבת

כתובת:
יונה גרין 9 פתח תקוה
פתח תקוה