איכות הסביבה | טביב החברה הארצית לטיפול ופינו9309670-03

Business Logo
על העסק:
החברה עוסקת בטיפול ופינוי של פסולת רעילה ו/או מסוכנת. הטיפול כולל: מיחזור, השבה, השמדה וכד` לכל מיני סוגים של פסולת, כאשר הפתרון ינתן בהתאם לסוג הפסולת.

כתובת:
החרושת 6 א"ת סגולה
פתח תקוה