לקויי למידה | רונית ולפר- מאבחנת דידקטית בא48580581

Business Logo
על העסק:
אבחון דידקטי דינאמי האבחון הדינאמי חוקר את תהליכי הלמידה תוך כדי התרחשותה. הוא מתעמק בתהליכי הלמידה ומנסה להעריך את יכולת הלמידה של הנבחן. האבחון כולל מרכיבים קוגניטיביים ודידאקטיים. קושי תפקודי במיומנויות למידה מקורו בדרך כלל בכשל ביסודות הלמידה. האבחון בנוי משלושה שלבים עיקריים: * בדיקת יכלתו הספונטאנית של הנבחן תוך התמודדותו עם בעיה בסיסית שחושפת קשיים בתהליך הלמידה. * התנסות בלמידה מתווכת באמצעות דיאלוג, שמטרתה שיפור איכות הלמידה. במהלך האבחון נעשה תיווך לבניית אסטרטגיות ועקרונות,רכישת מושגים והעלאת המודעות לדרכי עבודתו ואופן מחשבתו של הנבחן. * ביצוע חוזר שמטרתו בדיקת תגובות הנבחן לתיווך, זיהוי והגדרה של דרכי התמודדתו. מטרת האבחון לזהות יכולות,דרכי התמודדות,תחומי הקושי ומקורותיו (קשיי חשיבה, ארגון,שפה,התנהגות, רכישת הקריאה). ניתן לאבחן בגיל בית הספר ובוגרים. על בסיס האבחון מוצבות מטרות,נבנית תוכנית עבודה המכילה דרכי התמודדות שנמצאו יעילות במהלך האבחון. העשרה אינסטרומנטאלית תוכנית זו מבוססת על מערכת תרגילים המבוססים על שימוש בנייר ובעיפרון,שכל אחד מהם מכיל אוסף של בעיות

כתובת:
חוף הכרמל
מושב מגדים