ייעוץ ופיתוח ארגוני | בצון-אלבז פיתוח אישי וארגוני547700904

Business Logo
על העסק:
הסביבה העסקית בתוכה פועל הארגון הינה רחבת הקף ,דינאמית ומאתגרת את השותפים( מנהלים וצוותי העובדים) להתמודד באפקטיביות מול מאפייני הסביבה החיצונית (מתחרים ,ספקים ,לקוחות ) ובסביבה הפנימית (עובדים ,שיטות עבודה ותהליכים ) האתגרים הניצבים בפני השותפים מצריכים מעבר לידע ולכישורים המקצועיים , גם מיומנויות התנהגותיות וכלים לניהול אפקטיבי של משימות ואנשים , ניהול עצמי וניהול אינטראקציות עם אחרים בזירה הארגונית תהליך עבודתנו הינו ספיראלי ומתפתח מהמעגל הפנימי האני של המנהל/העובד : תפיסות עולם , עקרונות חשיבה ועמדות אל התפקיד – עיצוב תפקיד שמשפיע על שביעות הרצון ועל הביצועים ואל מרחב המשימות והאנשים : כפיפים , ממונים ולקוחות תהליך עבודתנו הינו ספיראלי ומתפתח מהמעגל הפנימי האני של המנהל/העובד : תפיסות עולם , עקרונות חשיבה ועמדות אל התפקיד – עיצוב תפקיד שמשפיע על שביעות הרצון ועל הביצועים ואל מרחב המשימות והאנשים : כפיפים , ממונים ולקוחות עבודתנו מתיחסת לשלושה הבטים מרכזיים : שבירת פרדיגמות שמתוכן אנו פועלים - בניית חשיבה פורצת דרך לשינוי הרגלים וליישום דרכי פעולה חדשות . חשיבה

כתובת:
הגליל 81
גני תיקוה