איכות הסביבה | דפים ירוקים ישראל077-4242395

Business Logo
על העסק:
דפים ירוקים ישראל הוא המדריך הכולל לטכנולוגיות סביבתיות בישראל. האתר מציג את מגוון נותני השירותים, היצרנים וגורמים אחרים הקשורים לתהליכי פיתוח סביבתי ואיכות הסביבה. והעונים להגדרה של"פעילויות המייצרות מוצרים ושירותים המשמשים למדידה,מניעה,הפחתה או שיפור של נזק סביבתי למים,לאוויר או לקרקע,כמו גם לפתרון בעיות פסולת,רעש,ולהגנה על מערכות אקולוגיות,כולל טכנולוגיות נקיות ומוצרים ושירותים המפחיתים סיכונים וזיהומים לסביבה או מביאים לשימור משאבים"-לפי הגדרת ה-OECD

כתובת:
יעקב צור 27
ירושלים