משרדים | Tabodirect.com6870035

Business Logo
על העסק:
חברת TABODIRECT הינה חברה המתעסקת בבדיקת רישומי משכונות של רכבים ושל נכסי נדל"ן. כמו כן עוסקת החברה בכל הקשור בנסחי הטאבו כולל צפייה בנסח, הבאת הנסח, רישומים וביטול רישומים בטאבו.בדיקה ברשם החברות שרותי טאבו ישיר הינם: נדל"ן – רשם המקרקעין: שרות On Line: שרות ה – On Line , הינו שרות בו ניתן לצפות בנסח הטאבו באתר האינטרנט של טאבו ישיר. הנסח מופיע באתר לשעה שלמה וניתן גם להדפיסו או לשולחו באמצעות דוא"ל. נסח זה אינו משמש כראיה משפטית. הצפייה בנסחים הינה 24 שעות ביממה ואינה תלויה בשעות הפתיחה של רשם המקרקעין. נסח להבאה – זהו נסח שניתן להזמינו והמקור החתום ישלח בדואר ישראל זמן הגעה משוער עד 7 ימי עסקים. נסח אקספרס ניתן להזמין נסח Express באמצעות האתר. קיימים מספר סוגים של הוצאת נסח טאבו:  נסח רגיל – נסח לגבי דירה מסוימת כפי שנרשם בטופס ההזמנה.  נסח על שם – נסח לגבי דירה ובדיקה ששם הבעלים מופיעים בו.  נסח מלא – נסח הכולל את כל הדירות והמגרשים אשר לא עברו פרצלציה.  נסח מלא על שם – נסח הכולל את כל הדירות והמגרשים אשר לא עברו פרסלציה ובדיקת שם הבעלים, יכול להתבצע בבניין משות

כתובת:
יד חרוצים 12 תל אביב
תל אביב