עיתונאות | שער למתחיל03-6893326

Business Logo
על העסק:
שער למתחיל הוא שבועון החדשות היחיד בעברית קלה, ונערך בפיקוח מלא של משרד החינוך. "שער למתחיל" נכתב בידי צוות אנשי חינוך ועיתונאים תוך הקפדה על תכנים הולמים. המשפטים קצרים ובהירים, מלים קשות מוסברות ומושגים מורכבים מבוארים. העיתון מגוון מבחינת הנושאים, דרגות הקושי, והשפה – ומתאים לילדים בכיתות הנמוכות , תלמידי החינוך המיוחד, עולים חדשים ועוד. העיתון מנוקד ומודפס באותיות גדולות וברורות ומופץ בכל מקום שלומדים בו עברית בארץ ובעולם.

כתובת:
המסגר 9
תל אביב