עיתונאות | עיתון כל אשקלון050-8420640

Business Logo
על העסק:
מחיר עמוד פרסום נע בין 1600-1200 ש"ח בלבד בלוח מבצעים לרגל השקת העיתון כדאי להרים טל,050-8420640 שרית מנהלת עיתון .

כתובת:
בית גור 89 אשקלון.
אשקלון