איכות הסביבה | חיימון-פינויים | מפנה וקונה צי528179077

Business Logo
על העסק:
בס``ד פינוי פסולת ברזל מפנה וקונה פסולת מתכות + נחושת + אלומיניום + נרוסטה + כבלי חשמל + מזגנים ושבבים + מנועים חשמליים + חלקי מחשב + ניירות צילום + מכונות ישנות + ציוד חקלאי וגרוטאות מפנה מחסנים ומפעלים להתקשר לאור 0528179077 0528294924

כתובת:
המרכבה חולון
חולון