איכות הסביבה | שלי משה מתכות בע"מ572231429

Business Logo
על העסק:
בס"ד שלי מתכות קניית כל סוגי המתכות ברזל נחושת אלומניום נרוסטה שבבים מכל סוגי המתכת פירוק ופנוי מפעלים גרטאות של מכוניות צוות פירוק אסבט באישור משרד איכות הסביבה והטמנה באתר מורשה פינוי פלסטיק למיחזור קניית פלסטיק טפטפות פירוק לולים רפתות פרטים נוספים 0572231429

כתובת:
רשל"צ
רשל"צ