איכות הסביבה | א.א.פינוי וקניית פסולת מתכות528294924

Business Logo
על העסק:
משאית + מנוף מפנה פסולת ברזל וכל סוגי המתכות + ציוד כבד + גרוטאות 052-8294924 איתן

כתובת:
כל הארץ
חולון