איכות הסביבה | מוזי בוטון - בטיחות, גיהות ואי050-5620877

Business Logo
על העסק:
אודותיי : מומחה בטיחות מעל 10 שנים, בעל שלושה תארים. מרצה במוסד לבטיחות ולגהות. מומחה לבנייה ולשדרוג של "תוכניות אכיפה" ומערכי ניהול בטיחות, מוביל בארץ את המחקרים על הקשר בין בטיחות לאיכות או הבטיחות כעניין עסקי, מומחה של בתי משפט. השרות המוצע : • מתן ייעוץ בבטיחות וגיהות בעבודה, מתן שירות של ממונה בטיחות וחיצוני. • הקמת מערך לניהול הבטיחות והגיהות, הכנת נוהלי בטיחות וגיהות לשגרה ולחירום. • הקמת "תוכנית אכיפה", לצמצום הסיכונים לתביעה פלילית של מנהלים ונושאי משרה, עקב תאונת עבודה. • מתן שירות של ממונה בטיחות אש וממונה בטיחות קרינה, בהתאם לצורך. • הכנה והסמכה לת"י 18,001 ו- IS0 - 14001. • כתיבת נהלים והטמעתם. • הדרכות בטיחות לכל הרמות. • תכנון מערכות בטיחות אש או מערכות ייצור במבנים חדשים. • ביצוע הערכות סיכונים וביצוע סקרי סיכונים, הדרכות בטיחות וגיהות רלוונטיות. • הקמת מערכי חירום, כולל תרגול צוותי חירום. • חוות דעת לבית משפט. • הכנת תיק מפעל / תיק שטח, תוכנית בטיחות וכו`. התועלת אותה מפיק הארגון :  צימצום עלויות לטווח ארוך, עקב צימצום הפוטנציאל לתאונות ואי

כתובת:
שושן צחור 16/8
מודיעין